Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. 

 • Vesiosuuskunta Aarian projektin tilanne.
 • Kunnan panostus matkailun alueorganisaation toiminnan käynnistämiseen vuonna 2022
 • Hankevalmistelu: Asuminen ja eläminen Muoniossa.
 • Yhteistoimintaelimessä 30.8.2021 käsitellyt asiat.
 • Etätyösopimukset ja em. käytännön palautekartoitus.
 • Tulevat tapahtumat ja näihin osallistuminen.
 • Rakennuslupayhteistyösopimus/Rovaniemen kaupunki.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)