Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Määräalan ostamisen toimeenpano (Rautionmukka)

MUODno-2020-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kiinteistön 498-401-16-39 omistaja on tehnyt kuntaan myyntitarjouksen Rautionmukan 1 578 m2 AO-tontista, 622 m2 VL- ja 222 m2 katualueesta. Hinnaksi omistaja on ehdottanut 16 800 euroa. AO-tontilla on rakennusoikeutta 316 m2.

Kunta myy Rautionmukasta vastaavan kaltaista tonttia 40 euroa/rak.oik.m2, AO-tontin arvo em. hinnalla laskettuna olisi 12 640 euroa. VL-aluetta kunta on vuonna 2012 myynyt 0,56 euroa/m2. VL-alueen arvo elinkustannusindeksillä tarkistettuna olisi 0,595 euroa/m * 622 m2 = 370 euroa.  Tekninen johtaja on keskustellut maanomistajan kanssa 24.3.2021 puhelimitse ja hän on alustavasti suostunut myymään AO-tontin, VL- ja tiealueen kunnalle 13 010 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 • kunta ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36 rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 mhintaan 13 010 euroa,
 • se myöntää kaupan toteuttamiseen investointina maanostoon lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroista ja
 • kunnanhallitus valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 • kunta ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36 rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 mhintaan 13 010 euroa,
 • se myöntää kaupan toteuttamiseen investointina maanostoon lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroista ja
 • kunnanhallitus valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 21.6.2021 § 31 ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36 rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 mhintaan 13 010 euroa ja kunnanhallitus valtuutettiin sopimaan muista kaupan ehdoista.

Esityslistan ohessa toimitetaan luonnos määräalan kauppakirjasta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina toimitetun määräalan kauppakirjan ehdot.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

elinvoiman palvelualue, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)