Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Muut asiat

Kokouskäsittely

  • Todettiin, että Aurora -hankkeesta pyydetään esittely uudelle hallitukselle. 
  • Hallitus keskusteli mm. edunvalvonnasta teiden kunnossapidossa ja liikenteen kasvumääristä yksityisteillä. 
  • Metsäniitty-palveluasumisyksikköön muutto käynnistyy keskiviikkona. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)