Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päätti kokouksen.