Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Hallintosäännön 109 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.

Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuusto hyväksyi 9.8.2021 § 39, että jatkossa pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksissa aakkosjärjestysperiaatteella. 

Päätös

Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Rauhalan ja Tuomas Siepin.