Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kiireellisten asioiden käsitteleminen

Päätös

Kiireeellisiä asioita ei ollut.