Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Kokouskäsittely

Valtuusto keskusteli lyhyesti Vesiosuuskunta Aarian tilanteesta.

Keskustan valtuuston valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet jättivät aloitteen Muonion tiestön kunnosta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)