Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muut asiat

Kokouskäsittely

Ennen varsinaista kokousta Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula ja Luoteis-Lapin Matkailuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Laura Hokajärvi esittelivät Enontekiö-Muonio Matkailu Oy:n työryhmän ehdotusta matkailun alueorganisaation malliksi. 

_________________________________________________________________________________________

 

Valtuustossa keskusteltiin laajasti ELY-keskuksen ylläpitämien tiestöjen kunnosta. Todettiin, että kunnan tulee olla aktiivinen Lapin ELY-keskukseen kevyen liikenteen väylien suhteen erityisesti Oloksen ja Torniontien suuntaan. Lisäksi VT21:n parannusta ja tietoliikenneyhteyksien rakentamista tien yhteydessä tulisi edistää. Vs. elinvoimajohtaja muistutti käyttämään Tienkäyttäjän linjaa yksittäisten viallisten kohteiden ilmoittamiseen. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)