Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kunnanviraston B-talon myyminen

MUODno-2023-153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnan kiinteistöohjelman käsittelyn yhteydessä on keskusteltu erilaisista mahdollisuuksista organisoida kunnantoimiston tilat. Keskustelua on käynty niin elinvoimajaostossa kuin kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Nykyisin kunnan hallintopalvelut, ts. sivistys-, elinvoima- ja talous- ja hallintopalvelut järjestetään kunnanviraston A- ja B- kiinteistöissä. Molemmat rakennukset ovat käytössä, mutta hieman vajaasti. Kiinteistöohjelman kunnossapitosuunnitelman mukaan B- rakennukselle olisi kohdistettava korjausinvestointeja.

Samaan aikaan on tunnistettu, että kunnassa on haasteellinen asuntotilanne; tällä hetkellä asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Kunnan asunto-osakeyhtiöiden täyttöaste on 99 %, em. asuntojen lukumäärä on 114.  Kunnan asuntojonossa on 26 hakemusta. Kunta lausui alkuvuonna 2023 Lapin liiton asumisen haasteiden taustapaperin valmisteluun, että uusien asuntojen tarve (kunta ja yhtiöt) on ilmeinen. Uusia asuntoja tarvittaisiin ensisijaan noin 35-40 kappaletta.

On aloitettu valmistelu siitä, että kunnantoimiston B-rakennus tyhjennettäisiin ja kaikki hallintopalvelut (talous- ja hallinto ts. yleishallinto, sivistyshallinto ja elinvoimahallinto) muuttaisivat kunnantoimiston A-rakennukseen. Uusista tilajaoista on tehty alustavia suunnitelmia. Palveluiden tiivistäminen A-rakennukseen vaatisi järjestelyitä ja teknisiä muutostöitä, mutta arviolta muutto voitaisiin toteuttaa jo loppukesästä-alkusyksystä 2023.  Hallintopalveluiden siirtyessä kunnantalon A-rakennukseen, B-rakennus voitaisiin laittaa myyntiin. Parhaimmassa tapauksessa tästä ratkaisusta voitaisiin saada helpotusta asumisen haasteeseen; B-rakennus voisi olla ihanteellinen asuntotuotannon kohde.

B- rakennuksessa sijaitsee kunnan arkistoja, jotka olisi toistaiseksi tarpeen saada säilytettyä em. kiinteisössä; tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vuokrausmallilla. On huomioitava, että samaan aikaan kunnassa on käynnistettävä suunnitelma siitä, missä jatkossa järjestetään kaikki hallintopalvelut; mikäli nyt ehdotetusta muutosta tehdään toistainen ratkaisu, vaatisi tämä isompia rakennustöitä sekä investointeja. Mikäli muutto toteutetaan määräaikaisena ratkaisuna, tulee olla suunnitelma siitä, mikä on lähitulevaisuuden toistainen ratkaisu. 

B-talossa on myös vuokra-asuntoja ja yritys vuokralaisena. 

Elinvoimapalvelut on käynnistämässä suunnittelijoiden kilpailutusta päiväkoti/esikoulurakennusta varten. Tarkoituksena on pyytää optio kunnanviraston suunnittelusta päiväkoti/esikoulurakennuksen yhteyteen. Option käyttämisestä päätetään erikseen talousarvion 2024 käsittelyn yhteydessä. Alustava suunnittelun kustannusarvio päiväkoti/esikoulurakennukselle on 110 000 euroa, josta vuodelle 2023 arvioidaan kohdistuvan 90 000 euroa. Talousarvion 2023 investointiosassa muu talonrakennus on varattu 40 000 euroa päiväkoti/esikoulurakennukseen. Muu talonrakennus sitovuustasolla on varattu rahaa 135 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

 • kunnantalon B-rakennus laitetaan myyntiin avoimella huutokaupalla siten, että tarjouksen ylittäessä 50 000 euroa myydään rakennus korkeimman tarjouksen tehneelle, joka muuttaa B-talon asuinkäyttöön,
 • kunnanjohtaja hyväksyy myynti-ilmoituksen ja
 • kunnanhallitus hyväksyy/hylkää saapuneet tarjoukset. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

 • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli 13.3.2023 § 72 kunnanviraston B-talon myyntiä. 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

 • kunnantalon B-rakennus laitetaan myyntiin avoimella huutokaupalla siten, että tarjouksen ylittäessä 50 000 euroa myydään rakennus korkeimman tarjouksen tehneelle, joka muuttaa B-talon asuinkäyttöön,
 • kunnanjohtaja hyväksyy myynti-ilmoituksen,
 • kunnanhallitus hyväksyy/hylkää saapuneet tarjoukset. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)