Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Muut asiat

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava valtuuston kokous järjestetään 17.4.2023.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)