Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Leevilä (498-402-1-24)

MUODno-2021-159

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

********* on toimittanut ostotarjouksen kiinteistön Leevilä (498-402-1-24) palstoista 3-5.

Kunnassa ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. 

Kunta on aiemmin käyttänyt mm. kiinteistöjen myynnissä Huutokaupat.com -palvelua, jossa voidaan asettaa myytävälle kohteelle pohjahinta. 

Tekninen johtaja esittää, että kiinteistön pohjahintana käytetään sen metsätaloudellista arvoa, jonka määrittää Metsänhoitoyhdistys. Tekninen johtaja esittää myös, että ko. kiinteistön palsta 3 jätetään vielä toistaiseksi myymättä ja selvitetään sen myyntiä lomarakennuspaikkana.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 

  • kiinteistön Leevilän (498-402-1-24) palstat 4-5 myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.com -palvelun kautta,
  • pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja 
  • kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan muista ehdoista. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli maapoliittisen ohjelman laadinnan tarpeesta.

Perustelut

    

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

  • kiinteistön Leevilän (498-402-1-24) palstat 4-5 myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.com -palvelun kautta,
  • pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja 
  • kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan muista ehdoista. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Markku Rauhala totesi, että rannassa olevasta palstasta ei ole yhteyttä väylälle. 

Manu Friman totesi, että saaressa oleva palsta voitaisiin myydä yhdessä rantapalstan kanssa, mutta ei kylän eteläpuolella olevaa palstaa, jonka kautta kulkee kunnan moottorikelkkareitti.

Tiedoksi

asianosainen, tekninen osasto