Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tievanjänkkä (489-401-2-40)

MUODno-2021-80

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

********* on toimittanut ostotarjouksen kiinteistöstä Tievanjänkkä (498-401-2-40).

Kunnassa ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. 

Kunta on aiemmin käyttänyt mm. kiinteistöjen myynnissä Huutokaupat.com -palvelua, jossa voidaan asettaa myytävälle kohteelle pohjahinta. 

Tekninen johtaja esittää, että kiinteistön pohjahintana käytetään sen metsätaloudellista arvoa, jonka määrittää Metsänhoitoyhdistys.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 

  • kiinteistö Tievanjänkkä (498-401-2-40) myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.com -palvelun kautta,
  • pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja 
  • kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan muista ehdoista. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 

  • kiinteistö Tievanjänkkä (498-401-2-40) myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.com -palvelun kautta,
  • pohjahinta on Metsänhoitoyhdistyksen määrittämä metsätaloudellinen arvo ja 
  • kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan muista ehdoista. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Tiedoksi

tekninen osasto, asianosainen