Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tupala (498-401-1-52)

MUODno-2020-109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Juha Kiiha Ky on toimittanut ostotarjouksen kiinteistöstä Tupala (498-401-1-52).

Kunnassa ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. 

Kunta on aiemmin käyttänyt mm. kiinteistöjen myynnissä Huutokaupat.com -palvelua, jossa voidaan asettaa myytävälle kohteelle pohjahinta. 

Tekninen johtaja esittää, että kiinteistön pohjahinnaksi asetetaan saapunut tarjoushinta 5 000 euroa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

  • kiinteistö Tupala (498-401-1-52) myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.com -palvelun kautta,
  • pohjahinnaksi asetetaan saapuneen tarjouksen perusteella 5 000 euroa ja  
  • kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan muista ehdoista. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

  • kiinteistö Tupala (498-401-1-52) myydään ja tarjouksia pyydetään Huutokaupat.com -palvelun kautta,
  • pohjahinmaksi asetetaan saapuneen tarjouksen perusteella 5 000 euroa ja  
  • kunnanhallitus valtuutetaan hyväksymään korkein tarjous ja sopimaan kaupan muista ehdoista. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Tiedoksi

tekninen osasto, asianosainen