Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kiireellisten asioiden käsitteleminen

Päätös

Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä.