Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Maanostosta päättäminen, Rautionmukka keskustan asemakaavan korttelin 36 rakennuspaikka 3

MUODno-2020-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kiinteistön 498-401-16-39 omistaja on tehnyt kuntaan myyntitarjouksen Rautionmukan 1 578 m2 AO-tontista, 622 m2 VL- ja 222 m2 katualueesta. Hinnaksi omistaja on ehdottanut 16 800 euroa. AO-tontilla on rakennusoikeutta 316 m2.

Kunta myy Rautionmukasta vastaavan kaltaista tonttia 40 euroa/rak.oik.m2, AO-tontin arvo em. hinnalla laskettuna olisi 12 640 euroa. VL-aluetta kunta on vuonna 2012 myynyt 0,56 euroa/m2. VL-alueen arvo elinkustannusindeksillä tarkistettuna olisi 0,595 euroa/m * 622 m2 = 370 euroa.  Tekninen johtaja on keskustellut maanomistajan kanssa 24.3.2021 puhelimitse ja hän on alustavasti suostunut myymään AO-tontin, VL- ja tiealueen kunnalle 13 010 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  • kunta ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36 rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 mhintaan 13 010 euroa,
  • se myöntää kaupan toteuttamiseen investointina maanostoon lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroista ja
  • kunnanhallitus valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  • kunta ostaa keskustan asemakaavassa olevat Rautionmukan korttelin 36 rakennuspaikan 3 AO-tontin 1 578 m2, VL-alueen 622 m2 ja tiealueen 222 mhintaan 13 010 euroa,
  • se myöntää kaupan toteuttamiseen investointina maanostoon lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroista ja
  • kunnanhallitus valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Tiedoksi

tekninen osasto, kirjanpito