Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.

Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Manu Friman ja Jukka Korhonen.