Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Talousarviomuutoksesta päättäminen (määrärahasiirto Käkinivan ranta-asemakaavan toteuttamiseen)

MUODno-2021-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunta on myynyt kaikki omistamansa ranta-asemakaavatontit Käkinivasta ja ranta-asemakaavaa olisi mahdollista tiivistää.

Kaavoituksesta aiheutuneet kustannukset on tarkoitus kattaa Käkinivan metsänhakkuista saaduista myyntituloista.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää

  • käynnistää Käkinivan ranta-asemakaavamuutoksen omistamansa kiinteistön osalta ja
  • esittää kunnanvaltuustolle Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen laatimiseen 12 000 euron määrärahan siirtoa kiinteistönhoidon tehtäväalueelta (kustannuspaikka 4390) alueiden käytön tehtäväalueelle (kustannuspaikka 4110).

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen laatimiseen 12 000 euron määrärahan siirtoa kiinteistönhoidon tehtäväalueelta (kustannuspaikka 4390) alueiden käytön tehtäväalueelle (kustannuspaikka 4110).

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Tiedoksi

kirjanpito, tekninen osasto