Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Vaalikelpoisuuden menettäminen

MUODno-2021-240

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuutettu Maria Roimaa (KD) on 12.5.2021 ilmoittanut luopuvansa Muonion kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Valtuuston jäsenyyden lisäksi Roimaa on sosiaalilautakunnan jäsen ja sivistyslautakunnan varajäsen.

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Kuntalain 17 §:n mukaa valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  • valtuusto toteaa Maria Roimaan luottamustoimet päättyneeksi hänen menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
  • valtuuston puheenjohtaja kutsuu Maria Roimaan sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi KD:n ja KOK:n vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Juha Niemelän (KOK) ja
  • valtuusto nimeää Roimaan tilalle sosiaalilautakuntaan jäsenen ja sivistyslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  • valtuusto toteaa Maria Roimaan luottamustoimet päättyneeksi hänen menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
  • valtuuston puheenjohtaja kutsuu Maria Roimaan sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi KD:n ja KOK:n vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Juha Niemelän (KOK) ja
  • valtuusto nimeää Roimaan tilalle sosiaalilautakuntaan jäsenen ja sivistyslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto totesi Maria Roimaan luottamustoimet päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja puheenjohtaja kutsui Juha Niemelän (KOK) valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Valtuusto valitsi sosiaalilautakunnan jäseneksi Maria Pietikäisen ja sivistyslautakunnan varajäseneksi Ulla Kangosjärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

asianosaiset, sosiaalilautakunta, sivistyslautakunta