Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Virkojen perustaminen 1.8.2021

MUODno-2021-299

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 24.5.2021 § 21 hyväksyä uuden organisaatiorakenteen 1.8.2021 alkaen (organisaatiomalli, palvelurakenne sekä johtamis- ja viranomaisrakenne). 

Organisaatiouudistusvalmistelussa ja yhteistoimintamenettelyneuvotteluissa todettiin, että kunnan palveluiden järjestämisen vuoksi tulisi perustaa viisi (5) uutta virkaa 1.8.2021 alkaen: kehittämispäällikkö, kiinteistöpäällikkö, avopalveluiden vastaava, tehostetun palveluasumisen vastaava ja työllisyysvastaava. 

Hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto perustaa uudet virat.

Perustettavien virkojen yleiset tehtäväkuvaukset toimitetaan oheismateriaalina. Tehtäväkuvaukset päivitetään tarvittaessa organisaatiouudistusmallin ja toimeenpanosuunnitelman mukaisesti syksyn 2021 aikana ja siinä yhteydessä tarkistettaneen KVTES:n mukaiset hinnoittelutunnukset, tehtäväkohtaiset palkat ja TVA:t.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisi (5) uutta virkaa 1.8.2021 alkaen oheismateriaalin mukaisin tehtäväkuvauksin:

  • kunnossapitopäällikkö
  • kehittämispäällikkö
  • avopalveluiden vastaava
  • tehostetun palveluasumisen vastaava
  • työllisyysvastaava.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli perustettavien virkojen tehtäväkuvaukset.

Perustelut

    

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa viisi (5) uutta virkaa 1.8.2021 alkaen oheismateriaalin mukaisin tehtäväkuvauksin:

  • kunnossapitopäällikkö
  • kehittämispäällikkö
  • avopalveluiden vastaava
  • tehostetun palveluasumisen vastaava
  • työllisyysvastaava.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.30-19.00.

Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan läsnä muutoin samat henkilöt kuin ennen taukoa, mutta Juha Niemelä oli poistunut kokouksesta. 

Tiedoksi

palkkahallinto, osastot, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija