Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muiden asioiden käsitteleminen

Kokouskäsittely

Valtuusto keskusteli mm. vesihuoltolaitoksesta ja reittityöryhmän toiminnasta.

Valtuuston puheenjohtaja esitti, että valtuuston kokouksista aletaan tehdä live-lähetyksiä, jotta kuntalaisilla on laajempi mahdollisuus seurata julkista päätöksentekoa. Valtuusto kannatti esitystä laajasti.

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)