Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle  kunnahallituksen puheenjohtaja. Kutsu on lähetetty ja esityslista on toimitettu sekä julkaistu 2.8.2021.

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu,​ joka johtaa puhetta,​ kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

 

 

Päätös

Valtuuston vanhimpana Matti Myllykangas avasi kokouksen. Suoritetun nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myllykangas käytti puheenvuoron kunnan ja valtuuston tehtävistä. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)