Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille

MUODno-2020-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Raahen kaupunginvaltuusto haastaa päätöksellään 26.10.2020 § 68 valtuustot tekemään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu.

Haasteessa todetaan, että kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Huolta kannetaan kouluissa ja vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.

”Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.

Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan asukkaat mukaan.” (Raahen KV 26.10.2020 § 68)

 

Esityslistan ohessa toimitetaan Raahen valtuuston päätös haasteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio

 • ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja estämiseksi,
 • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Päätös

Hallitus keskusteli aiheesta ja haasteen toimeenpanosta.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio

 • ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja estämiseksi,
 • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2020 § 52 hyväksyä Raahen kaupungin haasteen: Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu.

Haasteessa todetaan, että kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Huolta kannetaan kouluissa ja vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.

”Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.

Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan asukkaat mukaan.” (Raahen KV 26.10.2020 § 68)

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio

 • ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja estämiseksi,
 • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että haaste on otettu vastaan, mutta konkreettisia toimenpiteitä koulurauhan takaamiseksi tulee tehdä ja vastuu siitä siirtyy uudelle valtuustolle. 

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonio

 • ottaa esitetyn haasteen vastaan, kutsuu mukaan kaikki kuntalaiset ja sitoutuu jatkamaan haasteessa esitettyä työtä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja estämiseksi,
 • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että haasteen toteutumista tulee seurata, jotta se ei jää pelkäksi puheeksi.

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)