Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen

MUODno-2021-393

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyy mm. lakeihin perustuvia määräaikoja. Esim. valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tulo- ja kiinteistövero­prosenteista ja muiden verojen perusteista, taloussuunnitelma tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä ja tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että valtuuston kokouspäivämäärät ovat verotuksen perusteiden määräytymisen vuoksi 1.11.2021 ja talousarvion vuoksi 13.12.2021.

Lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston koolle, kun katsoo sen tarpeelliseksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että valtuuston kokouspäivämäärät ovat verotuksen perusteiden määräytymisen vuoksi 1.11.2021 ja talousarvion vuoksi 13.12.2021.

Lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston koolle, kun katsoo sen tarpeelliseksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)