Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kuntavaaleissa 2021 valitut valtuutetut ja varavaltuutetut

MUODno-2021-332

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi valittava sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta, kuin kunnassa on valtuutettuja valittava.

Vaalilain 93 ja kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan jokaisen puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä varavaltuutettuja, kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Vaalilain 98 §:n mukaan kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee 17 ensimmäistä kunnanvaltuutetuiksi kaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025 ja riittävän määrän varavaltuutettuja.

Päätös

Keskusvaalilautakunta vahvisti kunnanvaluutetuiksi valitut

 • Back-Tolonen, Minna, yrittäjä (KOK) 366,000/75
 • Pöyhtäri-Trøen, Priitta, aikuiskouluttaja (KESK) 319,000/53
 • Taulavuori, Teemu, lääkäri (KOK) 183,000/67
 • Sieppi, Tuomas, poromies (KESK) 159,500/44
 • Holck, Katriina, sairaanhoitaja yamk (SDP) 156,000/51
 • Friman, Manu, sähköteknikko, eläkeläinen (VAS) 123,000/42
 • Heikkilä, Mikael, eräopas, kouluttaja (KD) 122,000/54
 • Korhonen, Jukka, yrittäjä (KESK) 106,333/43
 • Brännare, Mika, poliisi (KOK) 91,500/35
 • Myllykangas, Matti, lehtori, eläkeläinen (KESK) 79,750/39
 • Silén, Sakari, röntgenhoitaja (SDP) 78,000/47
 • Hirsikangas, Petteri, yrittäjä (KOK) 73,200/30
 • Rauhala, Pirkko M., kehitysvammaohjaaja (KESK) 63,800/33
 • Mikkola, Johanna, yrittäjä, eräopas (VAS) 61,500/36
 • Pietikäinen Maria, sairaanhoitaja (KOK) 61,000/28
 • Alatalo, Ismo, hinausauton kuljettaja (PS) 57,000/57
 • Rauhala Pirjo. A, lähihoitaja, eräopas (KESK) 53,167/27

 

Varalle valittiin: 

Suomen Keskusta

 • Muotka Maria, hammaslääkäri, sosiaalityöntekijä 45,571/27
 • Sinikumpu, Petri, autonasentaja 39,875/19
 • Makkonen, Jari, myyjä 35,444/17
 • Kangosjärvi, Ulla-Maija, eläkeläinen 31,900/17

Vasemmistoliitto

 • Jauhojärvi, Aki, sähköasentaja 41,000/32
 • Muotka, Hekla, ympäristösuunnittelija amk 30,750/7

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

 • Malila, Kari, yrittäjä 52,000/24
 • Särkijärvi, Juha, yrittäjä 39,000/22

KOK + KD

 • Niemelä Juha, opistoups. evp (KOK) 52,286/28
 • Kangosjärvi, Ulla Annikki, yrittäjä (KOK) 45,750/22
 • Vikström, Joel, peltiseppä, yrittäjä (KD) 40,667/11
 • Ivanoff, Pirjo, osastonhoitaja, sairaanhoitaja yamk (KD) 36,600/9
 • Veisto, Pekka, DI (KOK) 33,273/7

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain 95.2 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan antaman luettelon kuntavaaleissa valtuutetuksi valituista ja heidän varajäsenistään.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Manu Friman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan antaman luettelon kuntavaaleissa valtuutetuksi valituista ja heidän varajäsenistään.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)