Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Muut asiat

Kokouskäsittely

Valtuutettu Maria Pietikäinen jätti kaksi valtuustoaloitetta:

  • Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ylläpitäminen ja lisääminen 
  • Jerisjoen suun ja Muoniojärven alueen vesiväylän kehittäminen.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)