Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.

Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (112 §).

Päätös

Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ismo Alatalon ja Minna Back-Tolosen. 

Valtuusto hyväksyi, että jatkossa pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksissa aakkosjärjestysperiaatteella. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)