Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat

Päätös

Ennen kokouksen alkua nuorisopalvelut kävivät esittäytymässä lautakunnalle.

Puheenjohtaja muistutti, että etänä kokoukseen osallistuessa lautakunnan jäsen vastaa hallintosäännön 140 § mukaisesti siitä, että kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä. Laitetaan lautakunnan jäsenille kunnan ohjeistus sähköisiin kokouksiin osallistumisesta.

Eriävä mielipide

  • Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)