Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sivistysjohtajan katsaus

Päätös

Sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

  • Muonio 150v juhlavuoden alustava ohjelma
  • Yhteistyön tiivistäminen 2. asteen osalta
  • Päiväkodin rakennusprojektin eteneminen
  • Henkilöstöasiat
  • Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen uudet perusteet astuvat voimaan 1.4.2024

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)