Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

SOS-Lapsikyläsäätiö.
Kumppanuussopimus 27.11.2023. ESR+ -Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta.

Lapin hyvinvointialue.
Nuorten julkilausuma 27.12.2023. Nuorten julkilausuma Lapin hyvinvointialueelle.

Aluehallintovirasto LAAVI/1561/2022.
Päätös 29.11.2023. Luonnostaan liikkuvaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/781/520/2023.
Päätös 12.12.2023. Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024–2025.

Opetushallitus 35/4873/2023.
Päätös 20.12.2023. Tunturi-Lapin lukioiden oppimisen tuen kehittäminen.

Opetushallitus 64/2916/2019.
Loppuselvitys 8.11.2023. Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2020.

Nuorisopalvelut.
20.11.2023. Nuorisopalveluiden vuosisuunnitelma 2024.

Nuorisopalvelut.
11.1.2024. Käyttäjätyyväisyyskysely 2023.  

 

 

 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)