Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Erityisopettajan viran täyttäminen 1.8.2021 alkaen toistaiseksi

MUODno-2021-103

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Lautakunta antoi kokouksessaan 18.1.2021 § 11 sivistystoimelle luvan suorittaa erityisopettajan rekrytointi kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä.

Erityisopettajan virka on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 22.2.2021 klo 15.00. Virkasuhteen alkaessa sijoituskoulu on Muonion yhtenäiskoulun yläkoulu.

Virkaa haki 11 henkilöä. Tehtävään haastateltiin *********, *********, *********, *********, *********, ********* ja *********. Haastattelijoina toimivat yhtenäiskoulun rehtori Päivi Rantakokko, erityisopettaja Soile Pöyhtäri (osassa haastatteluja), lautakunnan jäsen Mikael Heikkilä (osassa haastatteluja) ja sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenvedot hakijoista ovat esityslistan oheismateriaalina.

Haastattelujen ja kokonaisarvion perusteella tehtävään päätettiin esittää valittavaksi *********. Hänen kieltäytymisensä varalle varasijoille esitetään ********* ja *********, tässä järjestyksessä.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta valitsee erityisopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen toistaiseksi *********. Hänen kieltäytymisensä varalle varasijoille valitaan ********* ja *********, tässä järjestyksessä.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Heikki Pöyskö ilmoitti esteellisyydestään (intressijäävi) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.35.

Kokouskäsittely

Matti Myllykangas liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 18.50 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

hakijat, yhtenäiskoulu, palkkatoimisto