Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022

MUODno-2021-101

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Perusopetusasetuksen 3 §:n ja 4 §:n mukaan esiopetusta tulee antaa vähintään 700 tuntia vuodessa ja enintään viisi tuntia päivässä. Lautakunta on kokouksessaan 24.2.2021 § 19 hyväksynyt koulujen työ- ja loma-ajat. Esiopetus noudattelee pääpiirteissään koulujen työ- ja loma-aikoja, mutta koulupäiviä on vähemmän kuin perusopetuksessa.

Perusopetus esittää, että esiopetuksen kouluvuosi 2021-2022 toteutetaan seuraavasti:

Syyslukukausi ma 16.8.2021 – ke 22.12.2021
Kevätlukukausi ma 10.1.2022 – pe 3.6.2022
Syysloma vko 42 (18.–22.10.2021)
Talviloma vko 10 (7.–11.3.2022)
Kiirastorstai 14.4.2022 vapaa.
Esiopetuksen oppilaiden vapaaviikko vko 16 (ti 19.4.2022 – pe 22.4.2022), uusien esiopetuksen oppilaiden tutustumispäivät
Vapaapäivä pe 27.5.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta päättää, että esiopetuksen työ-ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022 ovat ehdotuksen mukaiset.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yhtenäiskoulu