Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Irtisanoutuminen tuntiopettajan tehtävästä (lisäpykälä)

MUODno-2021-117

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

************ irtisanoutuu 17.3.2021 päivätyllä kirjeellään lukion ja perusopetuksen uskonnon, psykologian ja filosofian tuntiopettajan tehtävästä. Irtisanoutuminen astuu voimaan ilman irtisanomisaikaa, koska hän on virkavapaalla kyseisestä tehtävästä. Irtisanoutuminen ei koske sivutoimista tuntiopettajan tehtävää, johon liittyvät tehtävät hän hoitaa sovitusti.

Hallintosäännön 34 § 2. momentin mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, palkkatoimisto