Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 LISÄPYKÄLÄ: Perusopetuksen oppimateriaalin hankinta (lisäpykälä)

MUODno-2021-114

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuksen oppimateriaalien hankintaan on varattu kunnan talousarviossa 35 000 euroa ja lisäksi AV-aineistoon 7000 euroa. Näillä rahoilla ei tilata muuta opetusmateriaalia kuin oppikirjat ja sähköiset materiaalit. Käytännössä yksittäisten kirjojen ja sähköisten aineistojen hankinta ja kilpailutus ei ole mielekästä, koska materiaalit voidaan tilata kustantajat ja muiden oppimateriaalien toimittajat kilpailuttaneelta kokonaistoimittajalta. Tähän asti tämä toimittaja on ollut Kirjavälitys oy. Hankinta alittaa hankintalain 25 § kynnysarvon 60 000 euroa.

Kirjavälitys oy on kilpailuttanut kustantajat, ja se tarjoaa kunnille kustantajan listahintoihin verrattuna edullisempaa hintaa. Hinnasto taustamateriaalissa.

Oppimateriaalien osalta jatkossa voidaan harkita kilpailutusrenkaisiin liittymistä, näitä ovat esimerkiksi Hansel tai Sarastia. Hanselin kilpailutus sulkeutui 15.8.2020 ja Sarasten kilpailutus ei ehdi tämän syksyn oppimateriaalihankintoihin. Tehdyn internetselvityksen perusteella Kirjavälitys oy on viime vuosina voittanut myös Hanselin ja Sarastian tarjouskilpailuja. Vastaavaa kokonaispalvelua ei ole löytynyt muilta toimittajilta.

Mahdollisesta liittymisestä tuleviin yhteiskilpailutuksiin päätetään erikseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta päättää, että Muonion kunta jatkaa yhteistyötä Kirjavälityksen kanssa, ja tilaa tältä perusopetuksen oppimateriaalit vuonna 2021.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yhtenäiskoulu