Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat

Perustelut

Keskusteltiin erityisvarhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen resurssin jakamisesta.

Rekrytointeja on tulossa lisää. Seuraavassa kokouksessa käsitellään lukion rehtorin virkaa.

Kokouskäsittely

Heikki Pöyskö palasi kokoukseen tämän pykälän alussa klo 18.53.