Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävän täyttäminen 1.8.2021 alkaen toistaiseksi

MUODno-2021-104

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Lautakunta antoi kokouksessaan 18.1.2021 § 11 sivistystoimelle luvan suorittaa perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan rekrytointi kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä.

Perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävä on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 22.2.2021 klo 15.00. Tehtävä on päätoiminen. Hakijalta edellytettiin valmiutta opettaa fysiikkaa ja/tai kemiaa. Hakijalta toivottiin valmiutta opettaa tietotekniikkaa.

Tehtävää haki kuusi henkilöä, joista haastateltiin *********, *********, *********, ********* ja *********. Kaikki haastatellut olivat päteviä matematiikan tuntiopettajan tehtävään. Haastateltavat valittiin hakuasiakirjojen perusteella. Haastattelijoina toimivat perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko ja sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenvedot hakijoista ovat esityslistan oheismateriaalina. Arviointimuistio esitetään kokouksessa.

Haastattelujen ja kokonaisarvion perusteella tehtävään päätettiin esittää valittavaksi *********. Hänen kieltäytymisensä varalta varasijalle esitetään ***********.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta valitsee perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi *********. Hänen kieltäytymisensä varalta varasijalle valitaan *************.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

hakijat, yhtenäiskoulu, palkkatoimisto