Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Opetushallitus 185/31/2020
Valtionavustuspäätös. Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta merkitsee kyseisen asian tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.