Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan julkaisemisen jälkeen on toimitettu

  • § 43 Irtisanoutuminen tuntiopettajan tehtävästä (lisäpykälä).
  • § 44 Perusopetuksen oppimateriaalin hankinta (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi käsittelyyn lisäpykälät: § 43 Irtisanoutuminen tuntiopettajan tehtävästä ja § 44 Perusopetuksen oppimateriaalin hankinta.

Lautakunta hyväksyi esityslistan (33–44 §).