Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2023-2024

MUODno-2023-91

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Perusopetusasetuksen 3 §:n ja 4 §:n mukaan esiopetusta tulee antaa vähintään 700 tuntia vuodessa ja enintään viisi tuntia päivässä. Lautakunta on kokouksessaan 26.1.2023 § 5 hyväksynyt koulujen työ- ja loma-ajat. Esiopetus noudattelee pääpiirteissään koulujen työ- ja loma-aikoja, mutta koulupäiviä on vähemmän kuin perusopetuksessa. Esiopetuksen työ- ja loma-aikojen osalta on kuultu esiopetuksen henkilökuntaa ja huomioitu tulevien esikoululaisten tutustumispäivät.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuonna 2023-2024 esitetään seuraavaa:

SYYSLUKUKAUSI
ma 14.8.2023 – pe 22.12.2023
syysloma viikko 42
vapaapäivä 6.12.2023
joululoma 23.12.2023-7.1.2024

KEVÄTLUKUKAUSI
ma 8.1.2024 – pe 31.5.2024
hiihtoloma viikko 10
pääsiäisloma 28.3.2024 – 3.4.2024
vapaapäivät 1.5.2024 (vappu) ja 9.5.2024 (helatorstai)

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023–2024 ovat ehdotuksen mukaiset.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

perusopetus, varhaiskasvatus