Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2023

MUODno-2023-2

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 68 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. Talousarvion käyttötalousosan määräraha on sitova tehtävätason toimintakate tasolla.  Sivistyspalveluiden sitovat tehtävätasot ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut (sis. hyvinvoinnin edistämistyön).

Lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä:

- varannut 30 000 euron määrärahan kirjasto ja kultuuri -tehtäväalueelle uuden suunnittelijan tehtävän perustamista varten.

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 ovat kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy valtuuston vahvistaman käyttö- ja investointisuunnitelman vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

talouspäällikkö, kunnanhallitus