Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Päätös

Ennen kokouksen alkua kirjastonjohtaja-kulttuurisihteeri Paula Löppönen ja liikuntasihteeri Hanna Marttila kävivät kertomassa lautakunnalle esityksestä avustusten uusille myöntämisperusteille.

Päätettiin pitää seuraava lautakunnan kokous 21.3 klo 17.