Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.