Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelma lukuvuodelle 2021–2022

MUODno-2021-345

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Muonion kansalaisopiston lukuvuoden 2021-2022 ohjelmatarjonta on jonkin verran uudistunut. Opinto-ohjelmassa on pyritty huomioimaan kuntalaisten toivomuksia. Kursseja on suunnitelu 36 syksylle ja 39 keväälle. Lukuvuoden 2021–2022 opinto-ohjelmaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelman lukuvuodelle 2021–2022. Mahdolliset muutokset ja lisäykset ohjelmaan ennen lukuvuoden alkua ja lukuvuoden aikana tehdään kansalaisopiston rehtorin päätöksellä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)