Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Muut asiat

Perustelut

Keskusteltiin nuorisovaltuuston edustajan kokemuksesta läsnäolosta lautakunnassa.

Keskusteltiin Muonion ja Enontekiön etsivän nuorisotyön yhteistyömuodoista.

Päätettiin lautakuntakausi kiitoksiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)