Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto 559/2021
Valtuonavustuspäätös. Onnelliset harrastajat - Muoniolainen harrastusmalli.

Opetushallitus 102/796/2021
Valtionavustuspäätös. Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 272/620/2021
Valtionavustuspäätös. Muoniolaisen Sirkuskoulu Huipun toiminnan edistäminen ja kehittäminen esiintyvän ryhmän harjoittelulla.

Opetushallitus 76/910/2021
Vationavustuspäätös. Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2021.

Kansalaisopiston kurssiarvioinnit kevät 2021 (esityslistan oheismateriaalina)

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)