Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan julkaisemisen jälkeen on toimitettu

  • § 103 Lukion apulaisrehtorin tehtävän muuttaminen (lisäpykälä)
  • § 104 Raattamalaiset koululaiset Muonion yhtenäiskoulussa (lisäpykälä)
  • § 105 Freeride Academyn valmentajan rekrytointi (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi käsittelyyn lisäpykälät: § 103 Lukion apulaisrehtorin tehtävän muuttaminen, § 104 Raattamalaiset koululaiset Muonion yhtenäiskoulussa ja § 105 Freeride Academyn valmentajan rekrytointi.

Lautakunta hyväksyi esityslistan (91–105 §).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)