Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Talousarvion toteutuma 2022

MUODno-2022-65

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–30.4.2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.4.2022 (17.5.2022 tilanteen mukaan):

KOKONAISTILANNE

 

   

Tulot 252 723 €

49,4 %

Menot 1 728 547 €

30,9 %

Kate 1 478 407 €

29,1 %

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

Tulot 0 €

0 %

Menot 48 165 €

37,8 %

Kate 50 758 €

39,9 %

VARHAISKASVATUS

 

 

Tulot 15 524 €

28,2 %

Menot 319 922 €

29,1 %

Kate 304 398 €

29,1 %

PERUSOPETUS

 

 

Tulot 81 470 €

50,9 %

Menot 902 938 €

31,2 %

Kate 821 468 €

30 %

LUKIO

 

 

Tulot 13 863 €

45,5 %

Menot 216 267 €

31,7 %

Kate 202 405 €

31,0 %

KANSALAISOPISTO

 

 

Tulot 440 €

2,5 %

Menot 43 632 €

33,6 %

Kate 43 192 €

38,4 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

Tulot 85 066 €

49,1 %

Menot 115 837 €

32,8 %

Kate 30 771 €

17,1 %

NUORISOPALVELUT

 

  

Tulot 54 923 €

101,1 %

Menot 53 422 €

27,9 %

Kate 1 501 €

+ 1,1 %

LIIKUNTAPALVELUT

 

 

Tulot 1 446 €

6,7 %

Menot 28 363 €

24,9 %

Kate 26 917 €

29,1 %


Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 33,33 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Suurin osa kansalaisopiston kevätlukukauden kurssimaksuista puuttuu vielä tuloista. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.4.2022.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)