Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Jaksojärjestelmän muutoksesta aiheutuvat käytännön järjestelyt

MUODno-2023-33

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lautakunta päätti 30.11.2022 (§ 117), että 45 minuutin oppituntiin ja viisijaksojärjestelmään siirrytään 1.8.2023 alkaen suunnitelmallisesti huomioiden muutoksista aiheutuneet vaikutukset yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Jaksojärjestelmän muutoksen johdosta tulee perusopetuksessa ja lukiossa varautua suunnittelutyöhön kevään 2023 aikana. Sivistysjohtajan toimesta sovitaan suunnitteluaikataulusta lukion ja peruskoulun rehtorien kesken. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan lisäksi opettajaedustus niin ala- ja yläkoulusta että lukiosta ja myöhemmin keväällä sidosryhmät. Tarvittaessa arvioidaan ulkopuolisen ja lisäresurssin käyttöä esimerkiksi Visman pääkäyttäjän tukipalvelun kautta (primustuki).

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen suunnittelutyöstä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja toteaa, että ulkopuolisen lisäresurssin tarvetta ja käyttöä tulee arvioida. Lisäksi seuraavaan kokoukseen mennessä lautakunnalle esitellään suunnitteluryhmän kokoonpano ja työn aikataulutus.

Tiedoksi

perusopetus, lukio