Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023-2024

MUODno-2023-20

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuslain (628/1998 23 §) mukaan lukuvuosi perusopetuksessa alkaa ensimmäisenä päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2023-2024 työpäiviä on 188.

Perusopetusasetuksen (852/1998 7 §) mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä eli lukuvuonna 2023-2024 la 1.6.2024. Muuten opetuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Lukiota koskevassa lainsäädännössä ei ole oppilaitoksen työaikaan liittyviä säännöksiä. Peruskoulun kanssa yhteisten ja rinnakkaisten opetus-, kuljetus- ja muiden järjestelyjen sekä perheiden lasten samanaikaisten loma-ajankohtien vuoksi Muonion lukion työaikojen on perusteltua olla perusopetuksen kanssa yhteneväiset. Jaksotus päätetään koulujen vuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Työ- ja loma-aikojen vaihtoehtoina oli vt. sivistysjohtajan laatimat neljä ehdotusta työpäiviksi ja loma-ajoiksi, ehdotukset ovat oheismateriaalina. Lähtökohtana kaikissa ehdotuksissa oli syysloman sijoituminen viikolle 42 ja hiihtoloman sijoittuminen viikolle 10. Myöskään lauantaityöpäiviä ei ollut ehdotuksissa. Koulujen henkilökunnalta, yhtenäiskoulun oppilaskunnalta, lukion opiskelijakunnalta, nuorisovaltuustolta ja Muonion lapset ja nuoret ry:ltä (vanhempainyhdistys) kysyttiin kannanotto työ- ja loma-aikojen ehdotuksista. Suurin osa koulujen henkilökunnasta sekä yhtenäiskoulun oppilaskunta ja lukion opiskelijakunta kannattivat ehdotusta 2. Nuorisovaltuusto ja vanhempainyhdistys olivat ehdotuksen 3 kannalla. Kannanotot ovat oheismateriaalina.

Kannanottojen perusteella vt. sivistysjohtaja ja vs. lukion rehtori päätyivät esittämään koulujen työ- ja loma-ajoiksi ehdotusta 2.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2023-2024 käsitellään erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023–2024 sekä perusopetuksessa että lukiossa ovat ehdotuksen 2 mukaisesti seuraavat:

Syyslukukausi 92 pv
ke 9.8. - pe 22.12.2023

Syysloma vko 42: ma 16.10. – pe 20.10.2023
Joululoma 23.12.2023 - 7.1.2024

Kevätlukukausi 96 pv
ma 8.1. - la 1.6.2024

Hiihtoloma vko 10: ma 4.3. – pe 8.3.2024

Vapaapäivät:
Itsenäisyyspäivä 6.12.2023
Pääsiäisvapaat to 28.3. – ma 1.4.2024
Vappu 1.5.2024
Helatorstai 9.5.2024

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

perusopetus, lukio