Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sivistyspalveluissa 2023

MUODno-2023-21

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä

Sivistyslautakunnan alaisten laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esitetään oheismateriaalissa.

Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksen johdosta laskujen tarkastajat ja hyväksyjät tullaan päivittämään 1.4.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät oheismateriaalin mukaan tilikaudelle 2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus