Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lukion rehtorin työaika 1.1.2023-31.7.2023

MUODno-2023-30

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vs. lukion rehtorin työaika on sivistyslautakunnan päätöksen 9.11.2022 § 101 mukaan 50%. Lukiossa on käynnissä kehittämistyö niin lukion sisällä kuin Ammattiopisto Lappian sekä muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi tuleva jaksojärjestelmämuutostyö vaatii resurssia. Vs. lukion rehtorin kanssa on käyty neuvotteluja mahdollisuudesta lisätä hänen työaikaa lukion hallinnossa niin, että työaikaa nostetaan 85%:iin määräajaksi 1.1.-31.7.2023. Vs. lukion rehtori on antanut suostumuksen työajan nostamiseen.

Mahdollisen lisämäärärahan tarve lukion tehtäväalueella tai määrärahan siirto sivistyspalvelujen tehtäväalueiden välillä tarkastellaan myöhemmin keväällä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Vs. lukion rehtorin työaika muutetaan määräajaksi 1.1.2023-31.7.2023 50 %:sta 85 %:iin työaikaan.

Palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 04 01 00 5 (KL I) mukaan: tehtäväkohtainen palkka on 1.1.2023 alkaen 85 % palkasta 4634,22 €/kk.

Päätös

Kyllikki Kurki valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän päätöksen ajaksi.

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Mikael Heikkilä (Hallintolaki 28 § kohta 3)

Kokouskäsittely

Mikael Heikkilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

asianomainen, palkkatoimisto, lukio